Innanför

Hjärtats solförmörkelse
i ett åskknall
vredesutbrott
Skuggor svarta
sakta går
över gata under hud
Kastanjetter vibrera 
i röda ljusets
gåshud koka
Gnisslets bedövande
i en skivspelares
armrörelse
Mörka tankar
ilande åka
över bröst under hud

© Björn Blomqvist 2015-03-28

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.