När det blir fel…

…vill försvinna för en stund

eller bara få vara osynlig 

på obegränsad tid i rymden

eller där ingen letar, dit 

ingen kommer, där karta

och kompass inte finns… 

 

©️ Björn Blomqvist 2021-05-14 

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.