På flykt…

I en värld, upp och ned,
när jorden är platt, på
kanten mot universum,
står jag och balanserar.

I ett steg, snavande nära,
ligger det svarta hålet,
framför min fötter, som
vägen bort från mig själv.

©️Björn Blomqvist 2021-01-03

Published by

Björn Blomqvist

Aspiring author with a bachelor's degree in art history and visual communication and a bachelor's degree in history. Writes on a debut novel. Amateur actor and poet - sometimes writes art reports and articles from art exhibitions.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.