Statusjakt

Varför dela 
min bild 
på nätet 
Den bild 
jag nyss tog 

Bara jag har 
den känslan 
där, just då 
å den tanken 
på den platsen 

Det är bilden 
och intrycket 
DU inte ser, 
känner eller 
vet finns där 

© Björn Blomqvist 2017-01-21

 

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.