Det som kom, kommer igen. (En enkel snabb – på svenska).

Det som var borta 
i förfluten tid, förintat, 
avklippt och kasserat 
återuppstod, 
nu i detta nu 
Murar faller, sköldar 
som spricker 

Det som försvann, 
det som inte längre fanns 
Vandrar från huvudet 
genom bröstet i en 
kokande kittel i maggropen 
Jag såg det, jag kände det, 
komma igen

© Björn Blomqvist 2016-08-03

Published by

Björn Blomqvist

Published Poet with B.A. In Art History and B.A. in History too. Blogs about Art and Culture encounters, art analysis and about history and trevels. Still writing on my first novel and meanwhile a lot of Poetry. Some kind of Word Artist...

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.