Det som kom, kommer igen. (En enkel snabb – på svenska).

Det som var borta 
i förfluten tid, förintat, 
avklippt och kasserat 
återuppstod, 
nu i detta nu 
Murar faller, sköldar 
som spricker 

Det som försvann, 
det som inte längre fanns 
Vandrar från huvudet 
genom bröstet i en 
kokande kittel i maggropen 
Jag såg det, jag kände det, 
komma igen

© Björn Blomqvist 2016-08-03

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.