Två sidor du…

Korslagda brädor i en linje 
En uppdelning, två tankeytor 
Det mörka, det ljusa, en taggtråd 
Gränsen kastar skugga åt höger 
Solen kastar ljuset till vänster 
Ögon över staketet, näslinje gå 
Markens yta dämpar den tunga luften 
Foten i gräset och handen i gruset 
Falla ned, drömma, falla på eget grepp 

@ Björn Blomqvist 2016-02-15

5 thoughts on “Två sidor du…

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.