Instängd

Det inuti huvudet gnaga
Det flyende stanna kvar
Det onda leva och behaga
Det okända äro utan svar

Den ringa tanken storma
Den minsta i större skala
Den gnaga rusa och gorma
Den bygger rede åt svala

En påfågels vida fjädrar
En växande oro i tanken
En trängande hinna hägrar
En oren kil i minnesbanken

Med tidens gång i väntan
Med felbeslut i bagaget
Med solljuset mot gläntan
Med tiden ut ur i garaget

© Björn Blomqvist 2015-10-27

Published by

Björn Blomqvist

Aspiring author with a bachelor's degree in art history and visual communication and a bachelor's degree in history. Writes on a debut novel. Amateur actor and poet - sometimes writes art reports and articles from art exhibitions.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.