Stilla vik

IMG_0130

Spegelns strimma segla
ovan vatten solen går
Kisande motsols snegla
i vinden kall tårar får

Öars trädtoppar pekar
över viken barren vakar
Stillsamt lugnets lekar
under yta simmar lakar

Vågorna stilla backa
mot ljuset de blänka
Frestelse kasta macka
med sten vattnet stänka

Cirkelns former skapa
studs på ytans spegel
Tomma båtplatser gapa
inga båtar inga segel

Vikens spegel krossa
på begäran kasta sten
Trädgrenen ovan lossa
förruttnad och klen

© Björn Blomqvist 2014-12-29

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.