Blomman!

Från sprickan i asfalten växer en blomma med siktet inställt på evigt liv.
Asfalten som täcker lekparker och cykelvägar omgärdas av hus i betong. 
Uppvuxen bortom alla fina blomsterarrangemang är vägen aldrig rak.
Vägen som leder en fram är krokig och kantad av hinder och motstånd. 
Förvärvet som styrs av arv och plikt är den förutbestämda kursen.
Inget blev så fel som den trovärdiga tesen – en teori har fallerat. 
Med döden som en nära besökare ges livet en andra chans.
Från asfaltsblomma till offer efter asfaltsfärd, reser sig den sargade växten. 
Från kursändring till diskurs i det akademiska blomlådan sprids det nya frön.
Nektar som alltid fanns blev kvävd som följd av ovisshet. 
Bruksortens överlevare gav sig av som erövrare av examina.
Erövringen är ett unikum i samlingen 
av familjära blommor. 
Dramatiserad retorik på scen är växtnäring åt roten.
Styrkan att memorera orden i text är kraften som härdar i manegen. 
Anlag för konstnärlig analys är den styrka som stärker stjälken.
Vatten och sol blandas med kultur som andas över bladen. 
Poesins balja är fylld av hunger.
Orden matas med strofer från själens mitt.

© Björn Blomqvist 2011

And…

… is a published poet with master’s degree in art history and visual communication, and a bachelor’s degree in history. Is also an amateur actor, hobby guitarist and former museum worker. Blogs here about art and culture meetings, art analyzes, reviews and about my own projects, mostly about culture, poetry, acting, music and writing.

3 thoughts on “Blomman!

  1. Keep feeding the soul and it will fill the cracks. Life is meant to be lived to the fullest in every way. Obstacles are only that places that force you to reflect what’s burning in your heart. Become the poet that you were created to be.

    Liked by 1 person

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.