Fragile II

Today, my existence,
words on a stone
Tomorrow, my voice,
a tool in your hand
Yesterday, my future,
was written in the sand
Someday, my destiny,
leaves me alone

©️ Björn Blomqvist 2021-06-03

När det blir fel…

…vill försvinna för en stund

eller bara få vara osynlig 

på obegränsad tid i rymden

eller där ingen letar, dit 

ingen kommer, där karta

och kompass inte finns… 

 

©️ Björn Blomqvist 2021-05-14 

Tvära kast

Som fåglar runt hjärnboet 

landar känslorna mjukt 

i bröstet när allt omkring 

är osynligt,  men nära 

som om det inte fanns, igår.

 

Som en vind från ingenstans 

virvlar tankarna som en 

getingsvärm i hjärnboet 

tills allt faller till marken, 

hårt, dagen efter.

 

© Björn Blomqvist 2021-04-29

 

Obscure Spring Poem

The warmest star in our solar system 

is awake longer and longer, 

as far as the distance between 

my thoughts and the darkness 

down my soul, to catch 

a moment to touch

when nothing exists in the blood

under the skin in my veins,

when flowers grows fast

above land to drink water

from my body of dry emotions

and drunken leaves full

of anger on a highway to 

the sun and back…

© Björn Blomqvist 2021-04-01

Contrasts

When the earth 

spins around 

in circlesYou are the sun

I’m the moonWhen the world 

turns over

upside downYou are the God

I'm the devilWhen the universe

stays strong

to survive You are the stars

I'm the chaosWhen the rainbow

ends somewhere 

close to usYou are wise

I’m the searcher
© Björn Blomqvist 2021-03-30