Tag Archives: Photo

Den som inga byxor har…

Himlen i en ljus nyans, ett tyg ett hav
blåare än mönstret om sömmens nav
Skuggans mörka kant, en fåll ett stygn
starkare än solkustens alla dygn

Svetten kring midjan, en åtsittande här
varmare än hjärtats eldiga atmosfär
Gylfens tajta band, en dragning i sänder
svagare än värmen från dina händer

Gräset mot tyget, en grönska så stor
grönare än den avundsjuka som gror
Ytan i ett solblekt material, en hetta
obehagligare än den is som lättar

Oceaner av bara ben, ett byxlöst land
större än de jeans som sytts för hand
Tyget så raspigt känns, fläckat av slem
mjukare än lädret om spännet i en lem

@ Björn Blomqvist 2017-08-30

Autumn house

Trace’s walks along the walls
Hidden places, none open door
Seasons comes, autumn’s calls
As the leaves, inside, a yellow floor

Colorfulness stands by a tree
Under the sky, heaven in grey
Mirroring outside, a cup of tea
As the memories all night and day

© Björn Blomqvist 2016-11-21

Ready to act…

img_0079Ready for the stage and what's going on in an actor's head. A play about Brooklyn, alive or dead.

Premiere next week and what's happen after that. The answer hides in the hat.

Three times to play and what's looking good. Everything under the hood

At last and what's coming soon. Fly me to the moon.

© Björn Blomqvist 2016-09-18

At the lake

img_0055

Thread, an invisible feeling
over head under reeling
Reflection, a visible look
to a reaktion by the hook

Storm, to strong and thin
like a worm under my skin
To dive, a try to disappear
counts to five, only a tear

Trees, two lines in the lake
the soul´s breeze of break
Leaves, lighter than a mind
of beliefs, or love we find

Fishes, a shoal in my life
takes my wishes in a strife
What now, a moment later
and how, feed the alligator

© Björn Blomqvist 2016-09-14

Closed Door

IMG_1618
Height of the door
a question through
forms of answers
Color of the door
a guessing game
of dark mysteries
Behind closed door
a blind soul raises
unknown expectations
© Björn Blomqvist 2016-03-29

A walk in the park

IMG_1195

On Saturdays, I’m visiting an art gallery, but on my way from the car park to the gallery, I always walk through a park. I haven’t time to rest, even when the benches want to talk to me by the language of tags. There are places for many people, benches for the lonely and place for they who need to rest their arm. To document my walk, I took some pictures to show what I’m seeing. I find it aesthetically and nice.

IMG_1189

IMG_1204IMG_1197 IMG_1192 IMG_1190 IMG_1203IMG_1199

© Björn Blomqvist 2015-11-13

ImagOn?

Jag skrev i ett tidigare inlägg från senaste konstmötet att jag ville titta lite närmare på metoden/tekniken “ImagOn”. En teknik jag inte är bekant med. Nu har jag undersökt saken. Jag gjorde på enklaste sätt. Jag googlade efter bra beskrivningar om metoden och fann lite fakta via konsttidningen Volym och http://www.polymetaal.nl.

Den kortfattade beskrivningen blir en sammanfattning från just tidningen Volym “ImagOn – grafisk teknik med möjligheter” Text: Margareta Klingberg. Det är den källa jag använder för att klargöra mina funderingar. 

Det som i första hand sägs i rubriken, är att det är en grafisk teknik med möjligheter. Ok – så länge är jag med. Det är alltså bildkonst vi pratar om – ingenting annat. Däremot en grafisk teknik som i min mening, lika mycket kan tillskrivas fotokonst. Men det var vid första anblicken under mitt konstmöte, jag först såg det som grafisk konst. Så jag får utgå ifrån det. 

Att jag inte kände till tekniken innan, är det inget konstigt med. Jag är ju bara kulturvetare med konstintresse 😉 – eller för att; “ImagOn Intaglio-type, en relativt ny konstgrafisk metod”. Själva trycktekniken som djuptryck, sker alltså med vattenlösliga färger. Det går också att kombinera olika tekniker i det de kallar “i bildorginalet”. Så pass hänger jag med, men vad mer finns att nämna?

Jo, att det är en arbetsmiljövänlig teknik – något jag direkt tyckte var bra. Det är en skonsam återanvändning i materialet. Det finns inga lösningsmedel med i processen säger de, då den vattenlösliga färgen helt enkelt kan sköljas bort med diskmedel och vatten. Jag får också här veta att metoden togs fram av professor Keith Howard vid Rochester Institute of Technology i Rochesterhan. Säger mig inte så mycket. 😉 

ImagOn ska alltså stå för den fotopolymerfilm som sedan monteras på ett underlag Därifrån överförs bildoriginalet via belysning? För en mer bildlig beskrivning; se ImagOn instructions I förenklad mening kan metoden liknas vid etsning och fotogravyr – men betydligt mer hälsosammare. Det var ju skönt att få veta. Bilden överförs till vattentåliga material, t.ex. polyester eller annat. Underlaget förbrukas inte i det fallet, utan kan återanvändas. Framkallningen av bilder sker i en svag lösning av soda och vatten.

Jag har nu fått en förklaring, men jag skulle behöva vara med vid skapandet av ett alster med aktuell metod om jag ska få en ordentlig inblick – men vilken konstnär skulle vilja ha mig springande i hälarna? 😉 Det sista att nämna i vad artikeln säger, “är den bildmässiga friheten och de rika möjligheterna som gör metoden så attraktiv för konstnärer”. Det går lika bra med…  Att kombinera  olika tekniker och sedan bygga upp det, lager på lager.

Nu vet ni det, och jag också…. 

Björn Blomqvist 2015-08-25


Källa: Konsttidningen Volym “www.volym.info” – http://www.polymetaal.nl