En kungaskiss och en historieskrivning

Både kungamålare och kompanister m.fl. för oss vidare längs Nyköpingsån. Idag blev mitt kulturella möte en medverkan som publik, tillsammans med historiska nyköpingsgestalter längs ån. På ett teatralt och roligt sätt förs vi tillbaka i tiden med upplevelser ur den Nyköpinska historien.

Duktiga skådespelare visar med både stil och komik hur saker och ting föregick i Nyköping under historiens gång, med start under 1600-talet och med “utstämpling” på 1900-talet. Årets upplaga av de dramatiserade vandringarna längs Nyköpingsån är lika bra som ifjol, om inte bättre. Tack vare bra skådespeleri, engagemang, tidsenliga kläder och en skicklig regi, förs vi med begeistring genom historien och mister både tid och rum.

Den enda tid och plats som existerar för stunden är de som spelas upp framför oss, och som bjuder in oss i spelets tidsepok. Gestalterna går från att vara stilla som dockor, till att bjuda oss på en historiebeskrivning i komisk och tidsenlig anda. Jag rekommenderar detta skådespel i form av en dramatiserad vandring längs Nyköpings stoltaste farvatten. Jag citerar SN:s artikel på kultursidan den 1 juli för att ge en fingervisning om vad som upplevs: ”Sällan har en timslång promenad varit så underhållande”.

Björn Blomqvist 2001-07-03 

Skagen – Spanien T/R

Idag på Galleri Fiskhuset öppnar en utställning med måleri i akvarell av konstnären Nils Öhrvall. Väl där möttes jag av både konstnären själv och akvarellmålningar med motiv från Skagen och Spanien plus Gamla Oxelösund. Akvarellerna har mestadels motiv med blå himmel och hav med inslag av stränder och klippor där vågorna ses svalla in. Vågorna representerar rörelsen i många av målningarna. Färgerna är ljusa och kalla men motiven varma och soliga.

Längre in i utställningen övergår Skagenmotiven till motiv från varmare breddgrader, dvs. Spanien. Så här nära inpå sommaren är det behagligt att se motiv av det spanska kustlandet, palmer och sydkustvillor. Den blå himlen och likaså havet finns kvar som det dominerande i bilderna. I den tredje delen av utställningen återkommer Skagen som huvudmotiv. Utställningen är ordnad så att betraktaren gör en resa från Skagen till Spanien och tillbaka, bara genom att bese alla alster i nummerordning. Akvarellerna har tydliga motiv i en föreställande anda.

Konstnären målar alla sina landskapsmotiv på platsen för blickfånget. Allt görs på plats, dvs. inget efterarbete eller slutförande görs i en ateljé. Generellt är målningarna tydliga i dess berättande om var motiven är hämtade. Av naturliga själ finns det alltid ett djup och perspektiv i bilderna och likaså ett linjärt återskapande av figurerna. Den överblickliga upplevelsen visade att inget alster urskilde sig markant från de andra. Det är en homogen utställning med många fina akvareller som tydligt visar hur vackert det kan vara i både Skagen och i Sydspanien eller hur fin den röda borgen kan vara (Alhambra).

Björn Blomqvist 2011-06-04  

Experimentell fotokonst med kontraster och lite keramik

På andra sidan Nyköpingsån mittemot Nyköpingshus och Kungstornet ligger NK-villan och där pågår konstutställningen 2xHAGLUND”. Idag lockade utställningen min uppmärksamhet, en utställning med alster av fotokonst i en experimentell och fototeknisk anda samt skulpturer i keramik. I en samlad grupp som ett eget inslag i hela utställningen finns ”Gycklarnas afton”, en samling detaljrikt skapade skulpturer i keramik, mestadels figurativa huvuden såsom en clown, narr eller dvärg mm. Detaljrikedomen är stor, och som betraktare känner man hur dess ansikten och ögon, snarare betraktar oss och inte tvärtom. Skulpturerna är skapade med god skicklighet och med en känsla för ett rikt formspråk.

Vid den första utställningsväggen hänger den första serien av foton om 12 st. som tillsammans skapar en rektangulär formation. Bilderna är pigmentutskrift på både duk och papper. I den första serien är det foton med natur- och landskapsmotiv i dunkla färger som dominerar, plus några motiv av ett ansiktsporträtt. Inget tyder på rörelse i bilderna då de istället uttrycker ett lugn och en stillhet. Likaså den andra serien av 12 foton (också pigmentutskrifter) på den bortre kortväggen visar upp en stillhet. Däremot har fler bilder motiv av samma ansiktsporträtt som innan men mer experimentellt utförda, såsom omkastning av färger.

Den sista delen på utställningen, som sträcker sig från bortre kortväggen och längs den högra långsidan, ger en tydlig kontrast till de föregående 24 bilderna. Direkt syns att konstnären ville experimentera med olika verktyg som kan användas vid fotoretuschering mm. Konstnären har placerat sig själv i bilderna men i flera upplagor (kloning). Det är tre eller fyra st. per foto. Till skillnad från de 24 små fotobilderna, står dessa bilder i tydlig kontrast då de ger utlopp för rörelse, agerande, sysslor, känslouttryck och ljusare nyans. Dessa element skapas av personen i bilden medan bakgrunderna är mer stillsamma, såsom en skog, ett potatisland, ett växthus, ett rum och den finaste av alla bilder, fotot med en spegelblank sjö och en brygga i bakgrunden.

Sammanfattningsvis är den tekniska skickligheten, skulpturtekniken och det fototekniska som väger tyngst, medan uttrycksspråket i vissa bilder blir för sceniskt. I min jakt på tydliga symboler fann jag motivet av en tistel som enligt det kristna symbolspråket står för synd och Jesu lidande. Tisteln representerar också stränghet och hämndlystnad. Tisteln finns också som symbol inom heraldiken utifall det kan vara av intresse. Likaså ett foto som har ett motiv av ett eklöv, har en symbolik. Eklövet är symbol för makt, auktoritet och seger, medan trädet ek symboliserar styrka, ära och uthållighet. Ibland finns ekollonen med i motivet (inte i detta motiv), som symboliserar mognad och styrka.

Björn Blomqvist 2011-05-24  

Trädgårdskonst och två kungliga slott

Så här i vårtider när sommaren närmar sig med stormsteg och med alla tomtägare som donar i sina trädgårdar har jag kommit att tänka på trädgårdskonst ur ett historiskt perspektiv. Jag tänker framförallt på en stil av trädgårdskonst som gjorde entré under 1600-talet, som jag fick lära mig om när jag läste konstvetenskap på universitetet. Under medeltiden och renässansen var trädgårdarnas praktiska uppgifter det viktigaste, men därefter, på 1600-talet och under barocken skulle trädgårdarna inneha ett estetiskt uttryck och vara mer anslutna med byggnaderna. På konstvetenskapen fick vi lära oss vad som kännetecknar en barockträdgård och vilka som var de ledande trädgårdsarkitekterna i Europa under 1600-talet. De två kanske mest kända och vackraste barockträdgårdarna finns i Sverige och i Frankrike, enligt mig.

Den gemensamma nämnaren är framförallt att de båda trädgårdarna har kunglig anknytning. I Sverige syftar jag på Drottningholms slott och den enormt vackra barockträdgården som jag själv besökte för ett par år sedan. Trädgården restaurerades på 1960-talet och har fått det barockliknade utseendet den hade när Tessin d.y. med hjälp av Johan Hårleman skapade den. Trädgården har en enhetlig utformning, vilket var vanligt under 1600-talet. Trädgården är anlagd och ordnad efter den typiska barockstilen där utgångspunken är en parterr (trädgårdsterrass) med rankmönster och symetriskt placerade växtligheter, samt fontäner eller liknande. Drottningholms trädgårdsarkitektur utgår ifrån ett franskt mönster, signerat André Le Nôtre. Mycket i Drottningholms trädgård är tuktat och symmetriskt, där båda sidor av en central gångväg/mittaxel är precis likadana, som en spegling av varandra. Längre ut i trädgården finns även olikformade sidor om mittgången men som ändå är symetriskt ordnade.

André Le Nôtre är mest känd för att ha skapat barockens två förnämsta trädgårdar, Vauxe-le-Vicomte och trädgården vid Versailles. Just Versailles trädgård är den andra trädgården jag syftar på. Versailles är ett resultat av Kung Sols flärd och rikedom. Kung Sol (Kung Ludvig XIV) lät André Le Nôtre anlägga Versailles parkanläggning och trädgård på 1600-talet. Han samarbetade också med Louis Le Vau och Charles Le Brun i samband med skapandet av Vauxe-le-Vicomte. Trädgården är enorm med större dimensioner än Drottningholms. Själv har jag inte varit där, men dit ska jag så fort jag ha möjligheten och därtill se den enorma spegelsalen inne i Versailles. Som barockträdgård med den stiltypiska symmetrin, parterrer och dubbla alléer och fontäner, kan man bara avundas den och önskade att man hade en liknande trädgård här hemma. Den egna trädgården går mer i rokokostil, dvs. mer vildvuxet med syfte att vara en rokokoträdgård med romantiska inslag.  

Björn Blomqvist 2011-05-09

Mochekultur eller Romarrike

Efter att jag hade titta på två dokumentärfilmer om två arkeologiska projekt i två olika delar av världen och om två olika kulturer/riken, har jag insett att jag kanske skulle ha pluggat till arkeolog också. Det är alltid spännande att forska och göra research kring ett historiskt föremål och ta reda på dess historia och ursprung. Jag har ju också ett stort historieintresse utöver konstintresset, framförallt kultur- och socialhistoriskt men också för utomeuropeisk historia. Därför uppstår även kulturmöten med historieanknytningar som detta, inte bara konstmöten. Som ni vet, följer jag med spänning, Magnus Ladulås gravöppningsblogg. 

Vilka är då dessa två dokumentärer som jag intresserar mig, och som höll mig klistrad framför TV:n? Den första dokumentärfilmen jag tittade på heter nått så hemskt som ”De halshuggna romarna”. Dokumentären handlar om utgrävningar i staden York i norra England, den stad som var romarrikets norra huvudstad. Dokumentären följer arkeologer som hittat en underlig gravplats med halshuggna kroppar. I dokumentärer söker de svar på vilka dessa personer var och varför den Severiska ätten med kejsare Septimius Severus och hans söner Caracalla och Geta var inblandade. Dokumentären ger också en historieskrivning kring sönernas maktkamp och kejsartiteln efter faderns död.

Den andra dokumentärfilmen skildrar Mochekulturen och dess människor som befann sig i en helt annan del av världen, samtidigt som romarriket var i sitt slutskede. Dokumentären heter ”Perus pyramidkung” och den skildrar arkeologiska utgrävningar i området Sipán i norra Peru, där mochekulturen blomstrade från år 100 till år 800 e Kr, med storhetstid mellan åren 550-650. Kulturen försvann efter 700 år och lämnade efter sig gåtfulla pyramider i öknen, där utgrävningarna fortfarande görs. Dokumentären berättar om de arkeologiska utgrävningar som började redan 1987 som en följd av några gravplundrares iver att finna skatter.  Gravplatserna var alltså redan kända när arkeologerna började utgrävningarna. Alla de tusentals föremål som funnits och det museum som nu är byggt på samma plats, kan vara intressant att besöka i framtiden.

Björn Blomqvist 2011-04-19

Slottsvandring i solskenet

Som jag hoppades på så var det ett kanonväder idag när det var dags för slottsvandring på Nyköpingshus. Den nästan en timme långa slottsvandringen med 36 deltagare startade utanför Kungstornet. Först informerades vi om Gäldstugan och Kungstornet, samt de intilliggande vallarnas historiebakgrund. Därefter gick vandringen till de två utomhusmodellerna, den ena föreställande den medeltida borgen och den andra, hertig Karls renässansslott.  Åhörarskaran samlades runt föredragshållaren och modellerna, med blicken fäst på både modellerna och föredragshållarens medtagna pekpinne.

Färden fortsatte med ett stopp vid vindbryggan med sikte på hertig Karls vapen, och med öronen öppna för fakta om Porthuset mm. Nästa anhalt blev norra sidan av slottet med information om Änglatonet, där alkemisten huserade (på hertigens tid försökte man framställa guld och silver på konstgjord väg), och om byggnaderna på andra sidan vattnet (Bryggeriet, Åhuset och NK-Villan m.fl.). Sista stoppet på den norra sidan var slottets nordöstra hörn där rester av Gustav Vasas kanontorn s.k. Gustav Vasas rondell finns. Rondellen är ett rundformat kanontorn som under hertig Karls tid blev en del av det nu icke kvarvarande Drottningtornet.

Vandringen gick vidare, ända bort till Tovastugan som är ett av Sveriges äldsta bevarade bostadshus (parstuga) i timmer.  Därefter var det så dags för visning innanför slottets murar, först i förborgen där hertig Karl hade sitt kök och sin spis, men som nu bara består av fyra kolonner på en gjuten platta. Mittemot finns gamla residenset, byggt år 1726, byggt ovanpå den medeltida muren. Vandringen fortsatte till den inre borggården genom den port som hertigen lät bygga.

Inne på borggården fick de 36 vandringsdeltagarna bese hertigarnas (Erik och Valdemars) fängelseplats, beläget i Kärntornets källare. Nästa stopp blev återigen utanför Kungstornets nuvarande entré. Till sist fick deltagarna gå ner i kasematten. Det var ett intressant och lärorikt föredrag till fots och det fina vädret och föredragshållarens rika kunskaper gjorde att det blev uppskattat.

Björn Blomqvist 2011-04-17 

Söndagskafé på Nyköpingshus

Gårdagens söndagskafé på Nyköpingshus blev ett trevligt kulturmöte. Det kom många besökare och föredraget lockade drygt tjugo åhörare. Vårens föreläsningstema är “Nyköping” och gårdagens föredrag handlade om nått så hemskt som kolera, dvs. “När koleran slog till i Nyköping”. Nästa söndag hoppas jag på fint väder, för då blir föredraget utomhus, dvs. “Slottsvandring på Nyköpingshus”.

Det fina vårvädret tycktes inte skrämma bort besökarna eftersom Kungstornets båda utställningar var välbesökta under dagen. Om bara några månader startar säsongen med öppet varje dag i Kungstornet. I juli startar också årets sommarspel Nyköpings Gästabud, som i år återuppstår som musikalversionen med Teater Sörmland vid rodret. Jag är övertygad om att borggården vid Nyköpingshus kommer att fyllas till sista plats, så passa på att boka biljetter nu.

Nyköpings Gästabud är ett av Sveriges största sommarspel med c:a 100 medverkande, och jag kan intyga att det är en kanonupplevelse att se detta spektakel. För er som kommer att besöka Nyköping under juli månad, skulle ett inbokat teaterbesök med Nyköpings Gästabud på borggården vara ett oförglömligt kulturmöte och en tidsresa till december år 1317. Även de dramatiserade vandringarna längs Nyköpingsån som anordnas av Sörmlands museum, är att rekommendera.

Björn Blomqvist 2011-04-11

Some kind of word artist

The Midnight Ember

An Ember for Thought

Nature Poetry by Jamie Whorton

Nature poetry, photography, and other poetry

Deliriums

Beyond the Beyond

Conundrum.

Dabbles in writing, loves music and nature. Sierra Leonean

The Budding Ken

opening the mind and heart through poetry

Ricardo Sexton

.Welcome to my Metaphors.

The Darkest Fairytale

I dreamed I could fall asleep.

johncoyote

Poetry, story and real life. Once soldier, busnessman, grandfather and Poet.

Spilled Dark Ink

On The Blank Pages Of Life

word and silence

Poetry, History, Mythology

MY TROUBLED MIND

confessions are self-serving

Shawn L. Bird

Original poetry, commentary, and fiction. All copyrights reserved.

nalinidesignprofile

Graphic Designer

STEVEN JAMES HUMPHREYS

ORIGINAL POEMS AND QUOTES ABOUT LIFE

Storyshucker

A blog full of humorous and poignant observations.

Style and a Half

Vancouver-based illustrator, writer, style blogger

Deidra Alexander's Blog

I have people to kill, lives to ruin, plagues to bring, and worlds to destroy. I am not the Angel of Death. I'm a fiction writer.

Business in Rhyme

inspiring personal growth through poetry and writing

Sabiscuit's Catalog

I can't eat biscuits, but I have a better idea ...

Natalie Breuer

Natalie. Writer. Photographer. Etc.

The Naughty Author

Be careful, or you might land up in my book.

Streetsister

Conversations with Street People

Dennis Cardiff

Poems & Prose

GlennThomasPoetry

i live to write, but sometimes life gets in the way

Something Like a Storybook

from Morgan Bradham

Writings By Ender

One Hell of an Apprenticeship

Logical Quotes

Logical and Inspirational quotes

Firefly's Journal

Smile! You’re at the best WordPress.com site ever

MidiMike

A Life's Worth of Observations from a Songwriter and Sound Engineer

DoubleU = W

WITHIN ARE PIECES OF ME

Elan Mudrow

Smidgens

adoptingjames

Read our Mission. Find out how you can help us adopt James.

Of A Life Less Ordinary

Poetry. Stories. Musing.

Cafe Book Bean

Talk Books. Drink Coffee.

Reflecting on Anselm

Spiritual Thoughts on God & Life

Designing Life

Living creatively, in all aspects, and enjoying the journey.

Jade the Obscure

“The person, be it gentleman or lady, who has not pleasure in a good novel, must be intolerably stupid.” ― Jane Austen

Christian Dahlgrens Blogg

All the stuff that's fit to print

Konst för Svensson!

Varför komplicera till det?

%d bloggers like this: