Word fall

By high heels stands through words in a flow Your words filled of wet fragments by empty pace in a … More

Rate this:

Inner secrets

Follow the path to follow the light Walk beside to walk alone Look around to look good Stand still to … More

Rate this:

Delat ljus

Sida vid sida i bädden av kvällsskimmer ligger bukten stilla Strandlinje möter horisont i ett delat slag en strid om … More

Rate this:

Stilla vik

Spegelns strimma segla ovan vatten solen går Kisande motsols snegla i vinden kall tårar får Öars trädtoppar pekar över viken … More

Rate this: