I gamla fotspår

ResidensetIMG_2591Plötsligt får jag en idé. Plötsligt en varm sommardag i slutet av juli – den sista juli närmare bestämt. Då ägnar jag mig åt att fotografera gamla byggnader i Nyköping. Frågan är om de är slumpvis utvalda eller inte? Svaret kan bara jag ge och i detta fall har jag på sätt och vis, gått planlöst runt i mina gamla fotspår från tiden som guide i Nyköping. Jag har med mobilens hjälp, fotograferat ett axplock av byggnader som ingick i de guidningar jag utförde under tre år. Orsaken till denna lilla strapats, beror kanske på att jag saknar jobbet som guide, assistent och värd m.m. på länsmuseet – men på visstids- och projektanställningarnas arbetsmarknad blir man inte långvarig.

Varje stadsvandring startar utanför turistbyrån, mitt på stora torget. Runt torget finns fem tongivande byggnader, från nästa lika många sekler. Gamla rådhuset (1700-talet) är en av dem. Westerlinska gården (1700-talet), Nicolaikyrkan (1500-talet), residenset (1800-talet) och stadshuset (1900-talet).

IMG_2292

Residenset/Länsstyrelsen samt Sankt Nicolai kyrka i bakgrunden

Stadshuset är den yngsta byggnaden. Det stod klart i slutet av 1960-talet. Det kallas för marmorpalatset och ser ut därefter. Byggnaden ska manifestera rikedom då ett land och en stad på 1960-talet, hade råd att bygga i bästa sortens marmor från Italien (Carraramarmor). Gamla rådhuset är ett i raden av rådhus. Det är byggt efter ryssbranden år 1719 – likaså Westerlinska gården alldeles bredvid är också uppförd strax efter branden. Residenset (inkl. länsstyrelse) mittemot är från 1800-talet. Det  gamla residenset finns kvar än idag och finns vid Nyköpingshus. På 1800-talet var gamla residenset plats för en uppfostringsanstalt för vanartiga barn. Nicolaikyrkan däremot är en betydligt äldre byggnad. Redan på 1200-talet ska det ha funnits en mindre kyrka på platsen men nuvarande kyrka är den som Hertig Karl lät bygga under sin tid på 1500-talet. Kyrkan har även drabbats av bränder och har givetvis renoverats i stora delar, men den har samma utseende idag som under 1500-talet.

Åkroken

Hellmanska GårdenNog om detta. Vissa guideturer gick antingen runt stadshuset och förbi platsen Åkroken eller längs Storgatan och Hellmanska Gården (1720-tal) på västra Trädgårdsgatan. Åkroken är idag en byggarbetsplats, till skillnad mot när jag guidade där. Då var det en arkeologisk utgrävning på platsen och mycket fanns att berätta om. Idag tog jag en avstickare till folkhögskolan (tidigare Henriette Löwens flickskola). Ett av många stopp längs de guidade turerna som görs än idag.

Nyköpingshus

NK-VillanSom ni förstår, tar inte det hela slut där. Jag fortsätter min egna lilla vandring i gamla fotspår. Nyköpingshus (1260-tal) och hertig Karls Kungstorn (1590-tal), tillsammans med gamla porthuset blir nästa stopp. NK-villan (1910-tal), ritat av Ferdinand Boberg, hamnar också på linsen såklart. Därefter tar jag vägen upp på västra Trädgårdsgatan igen. Där finns inte bara Hellmanska gården, utan också de gamla torparbostäderna från 1700-talet. Idag ett välbärgat område. Husen och området har genomgått en s.k. gentrifiering, som det så fint heter. Det innebär att gamla fattigkvarter förr, blivit det motsatta i modern tid. 

IMG_2601

Skandalhus

Men som sagt vad – det tar inte slut där. Sista försöket att hitta spår från tiden som guide, finner jag på västra Kvarngatan och på västra Storgatan. På Storgatan finns det som förr kallades för skandalhus och även kallats klosettpalats. Orsakrna är två! För det första var man tvungen att bygga nya bostäder i staden, i samband med urbaniseringen i slutet på 1800-talet  – och för det andra att just skandalhuset var utrustat med vattenförsörjning och toaletter. Skandalhus fick sitt namn i folkmun då man byggde på höjden p.g.a platsbrist. De lägre 2-våningshusen från 1700-talet blev kvar och mitt emellan dem slängde man upp höga hus på tre till fyra våningar. Det var inte populärt ur estetisk synvinkel.

Björn Blomqvist 2014-08-01

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.